09170917871

نئوکلاسیک
مدرن
بازسازی
دکوراسیون داخلی
طراحی 3D
Previous
Next

کلاسیک

نئو مدرن

بازسازی

پروژه های 3D

دکوراسیون داخلی

سفارش کابینت آشپزخانه

سبک کابینت خود را انتخاب کنید

کابینت نئوکلاسیک

بازسازی

کابینت مدرن

کابینت کلاسیک

دکوراسیون داخلی

طراحی دکوراسیون داخلی منزل، هماهنگ‌سازی اجزای داخلی خانه استکه با هدف زیباتر شدن و ایجاد یک فضای گرم و دلانگیز در فضای خانهمی باشد. خصوصا در خانه های کوچک و نقلی آپارتمانی امروزی با استفادهاز طراحی درست دکوراسیونداخلی منزل می‌توان این فضا را بهینه سازی کردو با ایجاد هماهنگیبین اجزا، رنگ هاو وسایل، جلوه‌ گری آنها را بیشتر کرد.

بازسازی

امکان مشاهده کارتمام شده قبل از اجرا

کابینت آشپرخانه سایز شما!

شاید کمتر به این موضوع توجه کرده اید که انتخاب اندازه کابینت آشپزخانه طبق سایزو اندازه شما تا چه حد اهمیت دارد. هر سازنده کابینت ام دی اف ممکن از قبلاز ساخت کابینت، طبق ابعاد آشپزخانه شما قیمت کابینت را مساحبه کند.اما در این  قسمت نکته مهمکه انتخاب ارتفاع یونیت های کابینت است کمتر مورد توجه قرارمی گیرد.این ارتفاع دقیقا باید طبق اندازه استفاده کننده کابینت محاسبه شود.حتما کابینت هایی که کوتاه تر هستند یا خیلی بلند را امتحان کرده اید که هر دو مشکل ساز هستندو دسترسی به قسمت های مختلف را سخت می کند.
 

سفارش کاملا اختصاصی

سفارش کابینت آشپزخانه

در پنج مرحله کابینت آشپزخانه خود را تحویل بگیرید